Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat er zonder verwijzing van een arts behandeling gestart mag worden. Een verwijsbrief van een arts is dan niet meer nodig. Echter hebben sommige zorgverzekeraars als voorwaarde, dat de dieetbehandeling alleen vergoed wordt op verwijzing van een arts! Lees hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering & aanvullende verzekering

In het jaar 2018 wordt dieetadvisering voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering (let op: dit heeft invloed op uw eigen risico!). Daarnaast vergoeden de meeste verzekeraars dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per verzekeraar en het aanvullende pakket. Voor een overzicht met de aanvullende vergoedingen kunt u de volgende link gebruiken: Vergoedingen 2018

(Kinderen (<18 jaar) hebben geen eigen risico).

 

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Voor mensen met diabetes, COPD en vasculaire risico’s (hart- en vaatziekten of risico daarop) wordt dieetadvisering via de ketenzorg vergoed. Wanneer er sprake is van diabetes, COPD of vasculaire risico’s vraag dan de huisarts naar een verwijzing binnen de ketenzorg.

 

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering en de ketenzorg gaan NIET ten koste van het eigen risico!

 

Van Duivenvoorde Voedings-en Dieetadvies heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Hierdoor wordt de vergoeding waar je recht op hebt voor 100% vergoed en worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

Tarieven voor 2018

Mocht u de consulten zelf willen betalen, dan gelden de volgende tarieven

Intakegesprek                             (60 min. spreektijd):                                                                           € 75,00 
Intakegesprek (sportvoeding)       (60 min. spreektijd, incl. voedingsberekening en uitwerking dieetplan):    € 90,00
Vervolgconsult                            (30 min. spreektijd):                                                                           € 30,00
Vervolgconsult                            (15 min. spreektijd):                                                                           € 15,00

 

Verhinderd

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak, geeft dit dan tenminste 24 uur voor aanvang door. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.